Waarom scheiden we ons afval?

Toen ik een aantal jaar geleden het belang van afvalscheiding leerde kennen, ben ik door de jaren heen steeds meer gaan letten op mijn eigen afvalscheiding. Door een paar simpele aanpassingen door te voeren, heb ik ervoor kunnen zorgen dat het grootste gedeelte van mijn afval gerecycled kan worden. Deze tips wil ik graag met jullie delen, zodat we samen impact kunnen maken! 

Afval scheiden is goed voor het milieu. Door je materialen te scheiden kan jouw afval op een effectievere manier gerecycled worden. Dankzij recycling besparen we de energie die nodig is om nieuwe grondstoffen uit de natuur te halen en besparen we energie om de grondstoffen om te zetten in een product en ze te vervoeren naar de gebruiker. 

Afval, we produceren het allemaal

Ooit uit het raam gekeken in de buurt van een McDonald's? Dan zal onderstaand beeld je vast bekend voorkomen. De een is laks met het weggooien van afval, terwijl de ander zijn best doet om zoveel mogelijk te scheiden en zo min mogelijk afval te creëren.

Afval zorgt voor een lelijk straatbeeld, het vervuilt de grond en het plastic vergiftigt dieren. Het is belangrijk dat we ons afval netjes weggooien op de plek waarvoor het bestemd is zodat het terecht komt bij een afvalverwerkingsfabriek. Dan heeft het materiaal ook daadwerkelijk een kans om gerecycled te worden.

Wist je dat we in Nederland per persoon ongeveer 500 kilo afval produceren? Dat is dus 500 kilo aan allerlei soorten materiaal dat we weggooien. Gemiddeld leveren we de helft gescheiden in. Papier, glas, gft, blik, en klein chemisch afval zoals batterijen, worden hiervan het meeste gescheiden door Nederlanders. 

"Textiel scheiden we in Nederland het minst"

Wat we als Nederlanders het minst scheiden is textiel. Dat is wel een beetje gek als je erover nadenkt. We hebben tegenwoordig namelijk juist hele mooie oplossingen om hier duurzamer mee om te gaan! Ik vermoed dat de ‘fast fashion’ hier ook wel wat invloed op heeft. Iets wat we een paar maanden geleden gekocht hebben, kan nu alweer uit de mode zijn. Dat zorgt voor een heleboel ‘afval’, maar waarom recyclen we dat dan niet? 

Als je ook zoveel kleding hebt die je niet gebruikt en ook niet recyclet, kan je eens proberen om het te verkopen op een tweedehandssite als UnitedWardrobe. Ook kan je het natuurlijk wegbrengen naar een kringloopwinkel of een liefdadigheidsinstelling zoals Sympany. Dan gaan we duurzamer met kleding om en hoeven we het nog niet te recyclen. Misschien levert je het ook nog wat geld op en tegelijkertijd kan je iemand er hartstikke blij mee maken. Dubbel goed bezig dus!

Als je kleding toch weg wilt gooien, probeer het dan te recyclen door het in de textielbak te gooien in plaats van bij het restafval. Dit kan je doen als er gaten in zitten of het kleding is die ook tweedehands niet meer gedragen gaat worden. Op deze manier kunnen we met zijn allen bijdragen aan een duurzamere wereld! 

Hoe goed scheiden we afval in Nederland?

Er zit een dalende lijn in de hoeveelheid afval die Nederlandse huishoudens gemiddeld scheiden. Het begin is er. Het kabinet streeft in 2020 naar 100 kilo restafval per persoon. Dat betekent dat er nog wel wat werk aan de winkel is voor ons allen! We vergeleken met 2018 zouden we dan 50 kilo minder afval per persoon per jaar moeten produceren. Dat is een flinke stap, maar als we ons hier allemaal voor inzetten, moet dit mogelijk zijn!

Bron: CBS

Met restafval wordt al het afval in de grijze bak en de vuilniszak bedoeld. Verder moet 75% van het afval zoals plastic, papier en GFT gescheiden worden opgehaald. Alhoewel we de 100 kilo waarschijnlijk niet gaan halen in 2020, zien we in de grafiek hieronder wel een duidelijke daling in het aantal kilo restafval per inwoner in Nederland.

De daling in het aantal kilo restafval per inwoner komt mede dankzij het Uitvoeringsprogramma Huishoudelijk Afval waarin de rijksoverheid samen met gemeenten werkt om het scheiden van afval te bevorderen. 

Het effect van afval op het milieu

Wanneer je je afval niet scheidt wordt het grootste deel niet hergebruikt of gerecycled. Het meeste afval wordt ergens gestort of verbrand. Bij het storten van afval is het mogelijk dat er bodemverontreiniging optreedt, aangezien dit afval hier blijft liggen tot het vergaat! Storten is in Nederland de minst gewenste manier om afval te verwerken, er is dan ook een stortverbod voor afvalstoffen die herbruikbaar of brandbaar zijn.

Een deel van ons huishoudelijk afval bestaat uit biomassa, denk hierbij aan papier en etensresten die in het restafval achterblijven. Dit valt niet meer te verwerken en wordt verbrand in biomassacentrales om energie op te wekken. Wanneer afval wordt verbrand, bestaat de kans dat er schadelijke stoffen vrijkomen, welke met rookgaszuiveringen bij deze verbrandingsinstallaties wordt geprobeerd te minimaliseren. De vervuiling die ontstaat bij het verbrandingsproces wordt gecompenseerd door deze nuttig in te zetten voor warmtedistributie en het opwekken van elektriciteit.

Wist je bijvoorbeeld dat de metro en straatverlichting van Amsterdam werkt op de elektriciteit die wordt opgewekt uit ons huishoudelijk afval? Dat niet alleen, afvalscheiding heeft nog meer voordelen, namelijk:

  • Een beter milieu: het scheiden van afval leidt tot minder verbranding en dus minder CO2 uitstoot wat leidt tot een positieve invloed op het broeikaseffect.
  • Het bespaart de energie die gebruikt wordt om nieuwe grondstoffen te winnen
  • Een besparing op geld, niet alleen voor de burger maar ook voor de gemeente, die voor restafval moet betalen.

Van blikje tot fiets

Benieuwd wat er met je afval gebeurt nadat je het gescheiden hebt ingeleverd? Elk soort materiaal legt zijn eigen reis af. Neem bijvoorbeeld plastic, blik en lege pakken.

  1. We gooien onze lege pakken, plastic en blik in de plasticbak.
  2. De pakken, plastic en blik worden gescheiden ingezameld door de vuilniswagen.
  3. Vervolgens worden ze in de scheidingsfabriek gesorteerd.

De pakken worden verpulverd en in warm water (50 graden Celsius) gesplitst in 3 nieuwe grondstoffen: plastic korrels, papier en granulaat voor aluminium. Eindproducten: Pannen, kranten en plastic flesjes.

Het plastic wordt geperst in balen, versnipperd, gewassen en gedroogd en verwerkt tot nieuwe plastic korrels. Eindproducten: broodtrommels, bermpaaltjes en plastic flesjes.

Het blik wordt samen met staal omgesmolten. Het vloeibare staal wordt in profielen gegoten of gewalst in platen, gesneden en opgerold. Eindproducten: blikjes, fietsen, vliegtuigonderdelen en treinstellen.


Ik hoop dat je nu een duidelijker beeld hebt, waarom afval scheiden belangrijk is en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat we minder afval produceren. Want als we dat doen, hoeven we namelijk ook minder te scheiden! Nederland verduurzamen kunnen we alleen met zijn allen doen!

Plaats een reactie